Έχουμε προσθέσει μια νέα φωτογραφία

Μεταβρεφικό- Τμήμα : Μελισσάκια

« Δεντράκι ευλογημένο και πάντα φουντωτό
Με τις ελιές γεμάτο είναι μέσα στον αγρό …»
Ζωγραφίσαμε, μαζέψαμε, δοκιμάσαμε, ζυμώσανε, τραγουδήσαμε
Και του χρόνου….

www.facebook.com/430738865831718/posts/680411...