ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024 ΣΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ «ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ» ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024 ΣΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ «ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ»

 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ

 ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

 ΣΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ «ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ»

 ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ

 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Οι αιτήσεις για νέες εγγραφές µε συνηµµένα δικαιολογητικά υποβάλλονται  μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού [email protected] από την Τρίτη 2-5-2023 έως και Τρίτη 16-5-2023. Ο φορέας θα σας στείλει , σε εύλογο χρονικό διάστημα , ηλεκτρονικά τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής σας.Σε περίπτωση αδυναμίας αποστολής ή μη πρόσβασης στο διαδίκτυο, μπορείτε να υποβάλλετε τις αιτήσεις διά ζώσης, κατόπιν ραντεβού στα τηλ. 2132025965-966.Σημειώνεται ότι τα παιδιά γεννηθέντα από 1.1.2019 έως 31.12.2019 θα φοιτήσουν κατά την επόμενη περίοδο στη διετή υποχρεωτική εκπαίδευση. 

 

Παράταση εγγραφών από την Τετάρτη 17-5-2023 έως και Πέμπτη 25-5-2023

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2023-2024

ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2023-2024

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 2023-2024

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 2023-2024

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2023-2024