ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2023

Το ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ-ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ» Δήμου Νέας Σμύρνης ανακοινώνει την πρόσληψη για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, του ΝΠΔΔ  «Κέντρο Δραστηριότητας, Κοινωνικής Προστασίας παιδιών και νέων-Εθνική Στέγη» του Δήμου Νέας Σμύρνης, συνολικά δύο (2) ατόμων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων.


Παρακάτω επισυνάπτονται

1) Η ανακοίνωση

2)Το έντυπο αίτησης

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΣΟΧ1-2023

 

ΕΝΤΥΠΟ-ΑΙΤΗΣΗΣ-ΣΟΧ-1-2023