ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ

Βάρνης 1
Néa Smírni
2132025965 nhouse@neasmyrni.gr
Δευτέρα - Παρασκευή 7:00 ΠΜ - 4:00 ΜΜ