ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ

Δευτέρα - Παρασκευή 7:30 ΠΜ - 4:00 ΜΜ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ