ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ

ΑΦΜ 099041308 Βάρνης 1
Néa Smírni
2132025965 nhouse@neasmyrni.gr
Δευτέρα - Παρασκευή 7:00 ΠΜ - 4:00 ΜΜ