Έχουμε προσθέσει μια νέα φωτογραφία

Χρόνια πολλά στις μαμάδες μας 🫶💜

Με αγάπη από το 2 Μεταβρεφικό Τμήμα.

www.facebook.com/430738865831718/posts/581498...