Έχουμε προσθέσει μια νέα φωτογραφία

Α Μεταβρεφικό Τμήμα

Ήρθε πάλι η Πασχαλιά με αυγουλάκια , κουλουράκια και χαρά!

Καλή Ανάσταση!

Οι παιδαγωγοί της τάξης
Ελευθερία,Κατερίνα,Ειρήνη

www.facebook.com/430738865831718/posts/561310...