Έχουμε προσθέσει μια νέα φωτογραφία

Β Παιδικό τμήμα

Το μήνα Νοέμβριο στο σχολείο μας με αφορμή τη 17 Νοέμβρη, παρουσιάσαμε στα παιδιά μας οπτικοακουστικό υλικό για την επέτειο του Πολυτεχνείου και μιλήσαμε για την Ειρήνη. Επίσης κατασκευάσαμε με τα χεράκια μας ομαδική εργασία σχηματίζοντας το σήμα της Ειρήνης.

Οι παιδαγωγοί της τάξης
Βιδάλη Μερκέττα
Ιγκιρλή Χριστίνα

www.facebook.com/430738865831718/posts/484514...