Έχουμε προσθέσει μια νέα φωτογραφία

Τμήμα Β’ παιδικό

Το μήνα Νοέμβριο ασχοληθήκαμε με τα φρούτα του φθινοπώρου και τα χρώματά του. Εμπλουτίσαμε το λεξιλόγιό μας με λέξεις όπως φλούδα, καρπός, κοτσάνι, κλαδί, κορμός κ.α. Εξασκήσαμε τις προ μαθηματικές έννοιες δείχνοντας και λέγοντας για το μισό και το ολόκληρο και φτιάξαμε εργασίες με βαζάκια γεμάτα φθινοπωρινά φρούτα.

Οι παιδαγωγοί της τάξης
Βιδάλη Μερκέττα
Ιγκιρλή Χριστίνα

www.facebook.com/430738865831718/posts/483920...