Έχουμε προσθέσει μια νέα φωτογραφία

Β´ τμήμα προ-προνηπίων

Tον μήνα Σεπτέμβριο, αφού γνωρίσαμε την τάξη μας, τους συμμαθητές μας και προσαρμοστηκαμε στο χώρο, φτιάξαμε το παρουσιολόγιο μας ( αερόστατα με τις φωτογραφίες μας, παίξαμε στις γωνιές μας, στον κήπο μας και κάναμε πολλά μουσικοκινητικά παιχνίδια και δραστηριότητες!

Οι παιδαγωγοί της τάξης
Βιδάλη Μερκέττα
Ιγκιρλή Χριστίνα

www.facebook.com/430738865831718/posts/456886...