ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ

Έχουμε προσθέσει μια νέα φωτογραφία

Ευχαριστούμε όλους τους μικρούς και μεγάλους φίλους μας που επισκέφτηκαν το περίπτερο της Εθνικής Στέγης και μας έδωσαν χαρά και δύναμη ραντεβού του χρόνου!!

www.facebook.com/103984238493582/posts/352702...