ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ» 2022-2023

2022-2023

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ                                               

ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ

«ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ» Ν.Π.Δ.Δ.

Βάρνης 1-Ν. Σμύρνη-171 24

Τηλ.: 2132025965-966

E-mail: nhouse@0149.syzefxis.gov.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ»  2022-2023

 

Αγαπητοί γονείς, σας παραθέτουμε τον πίνακα μοριοδότησης εγγραφών 2022-2023 της «Εθνικής Στέγης» και σας ενημερώνουμε ότι θα γίνουν αποδεκτές οι πρώτες είκοσι τέσσερις (24) αιτήσεις , πλην εκείνων που έχουν συμπεριληφθεί στην δυναμικότητα των άλλων βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Νέας Σμύρνης, και είναι οι ακόλουθοι : 324 & 354

Οι υπόλοιπες θέσεις θα καλυφθούν από τις επανεγγραφές, καθώς και με τις αιτήσεις του προγράμματος ΕΣΠΑ.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ» 2022-2023