Έχουμε προσθέσει μια νέα φωτογραφία

Α' Βρεφικό Τμήμα Εθνικής Στέγης

Καλώς το Καρναβάλι,
με τους τρελούς χορούς
που ντύνει μασκαράδες
μεγάλους και μικρούς!

Καλά Κούλουμα.

Από τις εκπαιδευτικούς της τάξης
Αιμιλία, Ντόρα και Αλεξάνδρα

www.facebook.com/430738865831718/posts/538761...