ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ

Έχουμε προσθέσει μια νέα φωτογραφία

Β´ τμήμα Παιδικό

Ακόμα με αφορμή την παγκόσμια ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού, μιλήσαμε για τα δικαιώματά τους, λέγοντάς μας το κάθε παιδί τι δικαιώματα πιστεύει πως πρέπει να έχει. Τέλος φτιάξαμε ομαδική εργασία ζωγραφίζοντας τα παιδιά τα πέταλα ενός λουλουδιού παρομοιάζοντάς το με παιδάκι που πρέπει να ποτιστεί με ‘δικαιώματα’ για να ανθίσει!

Οι παιδαγωγοί της τάξης
Βιδάλη Μερκέττα
Ιγκιρλή Χριστίνα

www.facebook.com/430738865831718/posts/484532...