ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ

Έχουμε προσθέσει μια νέα φωτογραφία

Β´ τμήμα Παιδικό

Η 28η Οκτωβρίου έφτασε και γιορτάζει όλη η Ελλάδα! Στην τάξη μας διαβάσαμε βιβλία για τον πόλεμο του 1940, είδαμε εικόνες και είπαμε σχετικά τραγούδια! Φτιάξαμε μια ομαδική εργασία με την ελληνική σημαία καθώς και σημαιάκια. Γιορτάσαμε την εθνική μας εορτή στην αυλή μας κάνοντας παρέλαση και τραγουδώντας τον εθνικό μας ύμνο.

Οι παιδαγωγοί της τάξης
Βιδάλη Μερκέττα
Ιγκιρλή Χριστίνα

www.facebook.com/430738865831718/posts/457652...